BUSINESS

Zodra er iemand winst maakt, heb je het over business.

Citaat van Martin…

Bedrijven en hun diensten of producten

Fridgepromotor

Consumers in the United Kingdom are increasingly buying more expensive refrigerators, these are linked refrigerators by Liebherr, which are called Liebherr side by side. They are not just refrigerators, but especially nicely designed furniture pieces that are designed to delight the eye in every kitchen. If you are a wine lover, then you will be pleased with the Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus. A whole mouth full, but then you have a refrigerator with a built-in wine-climate cabinet in which there are two closed wine compartments. If you want to spend less on wine, you have more freezing capacity in Liebherr SBSes 8483 Premium. The two refrigerators are made of stainless steel which has been brushed in a certain production run. This makes a door replacement a special matter, because the door should have the same brush. The Liebherr SBSes 8773 Premium also has this brush a two large doors. Each door closes a complete cabinet. This is also the case for the black anthracite device, the Liebherr SBSbs 8683 Premium. Compared to the 8773, this appliance does have an icemaker. This applies to other equipment and when we talk about the entry level of Liebherr, this model does not have Biofresh either. The Liebherr SBSef 7242 Comfort we are talking about only stainless steel doors and the sides are painted a silver gray color to reduce costs. Compared to the UK, we can say that the Liebherr CBNes 6256 Premium Plus is not sold much in the Netherlands. It is an absolute topper, but too big for European households in general.

More information you find at: www.fridgepromotor.co.uk

Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus

Elektroservice Verhagen

Particulieren in Nederland kopen steeds meer duurdere koelkasten, dit zijn gekoppelde koelkasten van Liebherr die dan ook Liebherr sidebyside worden genoemd. Het zijn niet zomaar koelkasten, maar vooral mooi vormgegeven meubelstukken die in elke keuken het oog strelen. Stel je bent een wijnliefhebber, dan wordt je blij van de Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus. Een hele mond vol, maar dan heb je wel een koelkast met een ingebouwde wijnklimaatkast waarin zich twee afgesloten wijncompartimenten bevinden. Geef je minder om wijn, dan heb je meer vriescapaciteit in Liebherr SBSes 8483 Premium. De beide koelkasten zijn uitgevoerd in edelstaal wat in een bepaalde productierun is geborsteld. Dit maakt dat een deur vervangen een bijzondere aangelegenheid, omdat de deur wel dezelfde borsteling dient te hebben. De Liebherr SBSes 8773 Premium heeft ook deze borsteling een twee grote deuren. Elke deur sluit een volledig kastdeel af. Dat is ook voor de in het antraciet zwart uitgevoerde apparaat, de Liebherr SBSbs 8683 Premium. In vergelijking met de 8773 heeft dit apparaat wel een IceMaker. Dat geldt voor andere apparatuur en als we dan over het instapmodel van Liebherr spreken, dan heeft dit model ook geen BioFresh. De Liebherr SBSef 7242 Comfort daar hebben we het over heeft alleen edelstalen deuren en de zijkanten zijn een zilvergrijze kleur gespoten om de kosten te drukken. In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk kunnen we stellen dat de Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus in Nederland niet veel wordt verkocht. Het is een absolute topper, maar te groot voor Europese huishoudens in het algemeen.

Meer informatie is te vinden op: www.elektroserviceverhagen.com

American Fridges

The term American refrigerator implies that a refrigerator comes from America, more specifically North America. Contrary to what many consumers think, the most American refrigerators do not come from America. A Liebherr American fridge freezer is made in Austria and designed in Germany. The smart German design ensures that the refrigerators are placed in most European households. The Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus is a clever design that has won Liebherr many design awards such as the RedDot Award. Liebherr is in his mine the absolute trendsetter which is also reflected in the Liebherr SBSes 8483 Premium. The difference with the 8496 is that there is no wine compartment in it, but instead there is an additional freezer. If you prefer to have two doors and you don’t really like an icemaker, it might be interesting to buy the Liebherr SBSes 8773 Premium. It does have Biofresh, which allows you to keep fresh products fresh for longer due to the humidity treatment. If you are purely interested in storage capacity and want stainless steel doors, but not a complete stainless steel housing, then the Liebherr SBSef is 7242 Comfort. And then you have people who prefer a black fridge. In the world of stainless steel refrigerators you talk about stainless steel with a black coating. This makes the Liebherr SBSbs 8683 Premium anthracite black. The appliance has two very large doors that close the entire cabinet parts. This is not so in the Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus which has two French doors and two large pull-out trays that act as freezer cabinets. These devices are mainly sold in the UK.

More information: www.youramericanfridgefreezers.co.uk

Amerikaanse koelkasten

De term Amerikaanse koelkast impliceert dat een koelkast uit Amerika komt, meer specifiek Noord-Amerika. In tegenstelling tot wat veel consumenten denken komen de meest Amerikaanse koelkasten niet uit Amerika. Zo wordt een Liebherr Amerikaanse koelkast gemaakt in Oostenrijk en ontworpen in Duitsland. Het slimme Duitse ontwerp zorgt ervoor dat de koelkasten zijn te plaatsen in de meeste Europese huishoudens. Ook de Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus is zo’n vernuftig ontwerp waardoor Liebherr vele ontwerpprijzen als de Reddot Award heeft gewonnen. Liebherr is in zijn mijn de absolute trendsetter wat ook tot uiting komt in de Liebherr SBSes 8483 Premium. Het verschil met de 8496 is dat er geen wijncompartiment in zit, maar in de plaats daar van is er een extra vriesvak gemonteerd. Heb je liever twee deuren en vind je een IceM aker niet echt belangrijk, dan is het misschien interessant om de Liebherr SBSes 8773 Premium aan te schaffen. Deze beschikt wel over BioFresh waardoor je vers producten langer vers kunt houden vanwege de luchtvochtigheidsbehandeling. Ben je puur geïnteresseerd in opslagcapaciteit en wil je wel edelstalen deuren, maar geen volledige edelstalen behuizing, dan is de Liebherr SBSef 7242 Comfort. En dan heb je mensen die liever een zwarte koelkast hebben. In de wereld van de edelstalen koelkasten heb je het over edelstaal met een zwarte coating. Hierdoor lijkt de Liebherr SBSbs 8683 Premium antraciet zwart. Het apparaat heeft twee hele grote deuren die de volledige kastdelen afsluiten. Dit is niet zo in de Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus die twee openslaande deuren heeft en twee grote uittrekbakken die fungeren als vriesladen. Deze apparaten worden vooral veel verkocht in het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie: www.elektroserviceverhagen.nl

Cavepromotor UK

Liebherr is known for its refrigerators and that makes it easy for many people to talk about Liebherr wine fridges. In the ears of Liebherr this is cursing, because they are Liebherr wine climate cabinets. The cabinets do more than cool, they climatize. This involves controlling the humidity level and filtering the incoming and outgoing air. Liebherr has designed two series. The one Vindor is designed purely on design and substance and the Vinothek should be beautiful, but affordable. In the Vinidor series there are a number of models. The Liebherr WTes 5872 Vinidor is the absolute parade horse and has three separate wine compartments. In each compartment you can set a different temperature. This is also the case in the Liebherr WTes 5972 Vinidor, which is designed and built on the same principle and two instead of three separate compartments. This makes this wine cellar able to accommodate more bottles. Then there is a smaller variant for only 34 bottles, but with two separate compartments, the Liebherr WTes 1672 Vinidor. A device that you sometimes encounter in a boardroom. If you go to the restaurant regularly and give your eyes the cost, you will encounter the Liebherr WTb 4212 Vinothek in many restaurants. This wine climate cabinet has one compartment containing six temperature zones. These are created by the cold fall technique, which is a physical phenomenon. If you want to store wines in large quantities, then the Liebherr WKT 6451 GrandCru is another topper for storing 312 bottles. The WKT 6451 is strictly formal in the Liebherr wine storage category.

Cavepromotor NL

Liebherr is bekend vanwege zijn koelkasten en dat maakt dat veel mensen ook voor het gemak spreken over wijnkoelkasten. In de oren van Liebherr is dit vloeken, want het zijn Liebherr wijnklimaatkasten. De kasten doen namelijk meer dan koelen, ze klimatiseren. Dit houdt in het regelen van de luchtvochtigheidsgraad en het filteren van de inkomend en uitgaande lucht. Daarbij heeft Liebherr twee reeksen ontworpen. De ene Vinidor is puur op design en degelijkheid ontworpen en de Vinothek dient mooi te zijn, maar betaalbaar. In de Vinidor serie zijn een aantal modellen. De Liebherr WTes 5872 Vinidor is het absolute paradepaard en heeft drie afgescheiden wijncompartimenten. In elk compartiment kun je een andere temperatuur instellen. Dit is ook zo in de Liebherr WTes 5972 Vinidor, deze is ontworpen en gebouwd op hetzelfde principe en twee in plaats van drie afgescheiden compartimenten. Hierdoor is deze wijnkast in staat om meer flessen te huisvesten. Dan is er nog een kleinere variant voor slechts 34 flessen, maar wel met twee afgescheiden compartimenten, de Liebherr WTes 1672 Vinidor. Een apparaat wat je soms ook tegenkomst in een directiekamer. Ga je regelmatig op restaurant en je geeft je ogen de kost, dan zul je in veel restaurants de Liebherr WTb 4212 Vinothek tegenkomen. Deze wijnklimaatkast heeft één compartiment met daarin zes temperatuurzones. Deze worden gecreëerd door de koudevaltechniek, een natuurkundig verschijnsel. Wil je wijnen in grote hoeveelheden opslaan, dan is de Liebherr WKt 6451 GrandCru een andere topper voor het bewaren van 312 flessen. De WKt 6451 valt strikt formeel in de categorie van de Liebherr wijnbewaarkasten.

Meer informatie en advies: www.cavepromotor.nl

Wijnpromotor

Wat heb je aan een mooie wijnkast als je deze niet kunt vullen met goede wijn. Niet zo maar wijn, maar het liefst bijzondere wijn. En als bijzonder niet voldoende is, dan exclusieve wijn. Wijn die je soms alleen maar bij Wijnpromotor kunt kopen. Het unieke is dat alle wijn in wijnkelder en wijnklimaatkasten ligt bij klanten van Wijnpromotor en Cavepromotor. Zoek je een bepaalde wijn, dan kan er bij de eigenaar worden geïnformeerd of deze wil verkopen en wat de prijs ervoor is.

Score

Wil je als bedrijf goed scoren in de zoekmachines, dan dient je website te voldoen aan diverse criteria, ongeveer 200 als je echt wilt scoren. Als dit niet je dagelijkse activiteit is dan kun je dit uitbesteden. De meeste bedrijven die voor het goedkoopste gaan, zijn uiteindelijk duur uit. Belangrijk is dat je weet, wat je kunt testen, wat de beste resultaten zijn die SEO bureau Rotterdam heeft behaald voor haar klanten. Als je dat weet, dan kun je heel gemakkelijk beoordelen of het zinvol is om met een bedrijf als Score in zee te gaan.

Meer informatie: www.score-worldwide.com

Virgoleads

Nieuwe klanten binnenhalen is behoorlijk anders geworden met de komst van het internet. Ook de veranderende Europese wetgeving zorgt ervoor dat je niet meer onbeperkt kunt ‘spammen’ in digitale of telefonische vorm. De consument wordt steeds beter beschermd wat ook geldt voor het bedrijfsleven. Leadgeneratie is daardoor niet eenvoudiger geworden. Het komt erop neer dat je moet zorgen dat jouw bedrijfsactiviteit wordt gevonden door potentiële klanten. Dus ga je ouderwets leads kopen, dan ben je niet alleen duur uit, maar ook de kwaliteit van de leads laat te wensen over. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor branding leadgeneratie wat ervoor zorgt dat er een leadstroom opgang wordt gebracht. Kies je voor een leadgenerator, zoals Virgoleads, dan is het belangrijk dat je beseft dat het een half jaar kan duren voordat de eerste leads binnenkomen. Is de stroom eenmaal opgang gebracht, dan stopt het ook niet meer.

Advocaat

Het klinkt misschien vreemd, maar ook een advocaat heeft er belang bij dat zijn of haar kantoor bekend is. Het zijn de advocaten die goed vindbaar zijn die het goed hebben. Ben je op zoek naar een advocaat in Turnhout, dan kom je als snel uit bij advocatenkantoor Stappers. In het advocatenkantoor zijn diverse disciplines samengebracht. Zo kun je denken aan een Advocaat Vreemdelingenrecht die zich niet bezighoudt met asielprocedures. Dit is een aparte tak van het vreemdelingenrecht en is alleen leuk als beginnende advocaat, omdat je werkt voor de overheid, maar je geld pas krijgt na 2 jaren. Een advocaat strafrecht kan worden toegewezen door de overheid, maar kun je ook als particulier inhuren. Dit geldt ook voor arbeidsrechtelijke zaken. Zo kun je een advocaat arbeidsrecht inhuren als werkgever of als werknemer. En als het allemaal te gek is geworden en er is een handgemeen ontstaan, dan kun je ook een beroep doen op een advocaat strafrecht. Dit zijn allemaal verschillende advocaten die ook optreden als de pleitadvocaat mocht het komen tot een rechtszitting. Voor een advocaat handelsrecht is het leven doorgaans wat minder spannend, omdat deze vooral schriftelijke zaken dient af te handelen.

Riforma

Je hebt misschien nog nooit gehoord van luchtgommen met Riforma en als je gaat klussen dan zou je willen dat je ervan gehoord had. Zandstralen kent iedereen, maar in de praktijk heb je achteraf een hoop nabewerking. Luchtgommen trap is dan niet zomaar een zoekterm. Deze wordt gebruikt wanneer iemand een trap gaat restaureren of overschilderen. De trap wordt volledig kaal gemaakt om daarna bewerkt te worden. Door te luchtgommen bespaar je heel veel tijd. Je ruimt de rommel op en kunt direct aan de slag. Zo is luchtgommen meubelen ook zeer populair.

Phokus

Jij wilt je producten en diensten onder de aandacht brengen van een groot publiek en liefst online, zodat ze het ook kunnen delen. Paid blog sites zijn dan ook razend populair bij marketeers, bloggers en tekstschrijvers. Het is heel moeilijk om op een blogplatform te mogen schrijven. Daarom gaan veel mensen op zoek om een paid guest post te mogen plaatsen. Deze dient wel te voldoen aan een aantal richtlijnen anders wordt deze niet toegelaten door de moderator. Je kunt het jezelf een stuk makkelijker maken en een paid blog post plaatsen via het netwerk van Phokus. Hier vind jij je doelgroep en ook de mogelijkheden om te kunnen publiceren en daarvandaan ook nog links te plaatsen naar je eigen website.

Meer informatie: www.phokus.us

Maithuna

De term Maithuna komt uit het Sanskriet en is voor de liefhebbers een magische term. Het gaat over tantrisch vrijen, langdurig en liefdevol. Deze vorm van liefdesbeleving is gebaseerd op vier tantrische pijlers. Vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid is het uitgangspunt binnen Maithuna. Het is deze vorm van liefde die koppels bij elkaar houdt of terugbrengt, want de intimiteit groeit als nooit tevoren. Wie wil dit nu niet. Het heeft ruim 2000 jaar geduurd voordat het eindelijk op schrift is gesteld door tantraleraar Martin. Belangrijk voor de dames is een aangename haarcoupe, anders is het voor de heren pijnlijk.

Haarcoupe Maithuna

 

Business portalen

  • Algemene bedrijfsinformatie over bedrijven in Nederland, meer informatie: atk-joepje
  • Bedrijven in het hogere segment, meer informatie: jah6
  • Bedrijven die Europa verkopen, meer informatie: twinpines
  • Ooit begonnen in de Achterhoek, breiden uit: zoziza
  • Bedrijven die een relatie hebben met de reisbranche. meer informatie: damiaanreizen
  • Voor de sanitairbranche, meer informatie: jemyoczami
  • Gespecialiseerde bedrijven in de financiële sector, meer informatie: qed-minehead
  • Duitse bedrijven zijn er mee begonnen, meer informatie: nvetter.de
  • De Franse portaal voor hoogwaardige bedrijven, meer informatie: plan01
  • Bedrijven in Nord-Rhein Westfalen starten een business portaal, meer informatie: skribbels
  • De decoratiebranche heeft haar eigen portaal, meer informatie: specialistdecoratingco
  • Kleine bedrijven in Europa kunnen zich ook verenigingen, meer informatie: hunterirrig
  • Meer bedrijfsinformatie uit de ICT-sector, meer informatie: https://www.asici.net
  • De bedrijven in de communicatiesector in een overzicht, meer informatie: capalouest-communication
  • Bedrijven die los van de Brexit zaken blijven doen met Europa, meer informatie: https://www.jusu-gb.com
  • De pijpfittersbranche biedt collega’s mogelijkheden om te adverteren, meer informatie: jacksoncreekoutfitters
  • De bedrijven in de fitness wereld hebben zich verenigd, meer informatie: hzyalvji
  • Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten, meer informatie: newage-it
  • Zaken doen in de UK, het is eenvoudig, meer informatie: thelalqila
  • Zwitserse bedrijven hebben aansluiting met Europa, meer informatie: i-serv
  • Oostenrijkse bedrijven doe ook zaken in Europa en ver daar buiten, meer informatie: seminar-management
  • Bedrijven rond Londen hebben zich verenigd, meer informatie: astarcloud
  • Bedrijven rond Manchester en Liverpool hebben een samenwerking, meer informatie: art-badges
  • De bedrijven in de muziekbranche zijn internationaal vertegenwoordigd, meer informatie: studyokan
  • Kappers en aanverwante branches hebben zich een portaal aangeschaft, meer informatie: tiffanystylingsalon
  • Robotisering staat niet stil, bedrijven werken samen, meer informatie: robaynecomputing
  • Ontwerpbureaus komen samen, meer informatie: henkel-design
  • Bedrijven in de gokwereld spreken elkaar, meer informatie: party-casino-bonus-code
  • Doe je zaken met Frankrijk, meer informatie: belescalier.com
  • Bedrijfsevenementen in de UK, meer informatie: ridethewhitehorse
  • Leasemaatschappijen breiden uit in Spanje, meer informatie: catalana-auto
  • Grafische bedrijven voelen zich thuis, meer informatie: zetagraph.com
  • Marketingbedrijven verzamelen hun kennis en kunde, meer informatie: dpso-webmarketing
  • Alternatieve ontwerpers werken samen, meer informatie: visualimpactdesigns
  • Het alternatief voor AirBnB, meer informatie: green-valley-chamber
  • Onafhankelijke creatieven hebben zich verzameld, meer informatie: gs-creative